Amael
position-hero

Siêu Bò lao thẳng vào giữa trận đấu, một hero mới Ameal đã ở đây và lấy tên này. Một tên lính đánh thuê được biết là một kẻ đấu...

Loại tấn công: Melee

Vị trí: Jungle

Role: Warrior

Tấn công
82 Complete
Phòng thủ
50% Complete
Hỗ trợ đội
56% Complete
Độ linh hoạt
56% Complete
Bảng chỉ số
Thể lực 830 (+152) Hồi sức (+)
Năng lượng 275-550 Hồi năng lượng 30 (+5)
Sức mạnh vật lý 86 (+6) Tốc đánh 100% (+2%)
Kháng vật lý 30 (+5) Kháng phép 20 (+3.63)
Phạm vi tấn công 1.6 Tốc độ 3.9
Bảng chỉ số
Thể lực 830 (+152) Hồi sức 275-550
Năng lượng 275-550 Hồi năng lượng 86 (+6)
Sức mạnh vật lý 30 (+5) Tốc đánh 100% (+2%)
Kháng vật lý 20 (+3.63) Kháng phép 30 (+5)
Phạm vi tấn công 100% (+2%) Tốc độ 3.9

Truyền thuyết

Updating...

Kỹ năng

Pump It Up (Nội Năng)

Bất cứ khi kỹ năng nào Amael đánh trúng kẻ địch 2 lần, anh ta sẽ được tăng thêm sát thương vật lý 30 và đòn tiếp theo sẽ làm chậm kẻ thù Thời gian tăng sức mạnh: 6s Thời gian làm chậm: 1.5s

Siêu Cú Đấm (A)

Anh ta sẽ tích sạc cho Siêu cú đấm sau khi đủ sẽ lao về phía trước đẩy lùi mục tiêu mạnh mẽ Khoảng đẩy dựa trên thời gian sạc Amael sẽ nạp đầy sau 1.4s Tự động hủy sau 5s

Máy Cắt (B)

Amael nhảy ra sau lấy đà và tiến nhanh về phía trước gây sát thương cho tất cả kẻ địch theo hai đường mà nó tạo ra.

Máy Ủi ( Chiêu Cuối)

Amael lao vào đối thủ và tung siêu cú đá gây sát thương và hất đối thủ lên. Nếu mục tiêu bị làm choáng hoặc đứng yên, Amael sử dụng khủy tay gây sát thương hạ gục tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Tài năng

Cú Đấm Thiên Hà (Hiếm)

Siêu Cú Đấm (A) sẽ nạp nhanh và gây sát thương nhiều hơn Thời gian nạp:85%(-2%) Sát thương 110%(+3%)

Chuyến Tàu Đau Thương (Anh Hùng)

Máy Cắt (B) tạo các vạch và Amael được tăng giáp vật lý Giáp vật lý bị động +12%(+3%) Khoảng Cách 2 (+0.5%)

Cơn Cuồng Nộ (Huyền Thoại)

Máy ủi (C) sẽ được giảm thời gian hồi chiêu và tăng sát thương vật lý Sức mạnh vật lý bị động +10%(+5%) Hồi chiêu -10s(-2s)