Leo
position-hero

Leo, một vệ sĩ khỏe mạnh với một thanh đao gắn động cơ phản lực. Leo phát huy sức mạnh thực sự của mình ở đường chính hoặc đi rừng, tập hợp kẻ địch và nghiền...

Loại tấn công: Melee

Vị trí: Lane / Jungle

Role: Protector

Tấn công
80 Complete
Phòng thủ
33% Complete
Hỗ trợ đội
33% Complete
Độ linh hoạt
60% Complete
Bảng chỉ số
Thể lực 830 (+160.64) Hồi sức (+)
Năng lượng 328 (+28.27) Hồi năng lượng 30 (+5)
Sức mạnh vật lý 95 (+9) Tốc đánh 100% (+2%)
Kháng vật lý 30 (+5) Kháng phép 20 (+3.64)
Phạm vi tấn công 3.8 Tốc độ 3.9
Bảng chỉ số
Thể lực 830 (+160.64) Hồi sức 328 (+28.27)
Năng lượng 328 (+28.27) Hồi năng lượng 95 (+9)
Sức mạnh vật lý 30 (+5) Tốc đánh 100% (+2%)
Kháng vật lý 20 (+3.64) Kháng phép 30 (+5)
Phạm vi tấn công 100% (+2%) Tốc độ 3.9

Truyền thuyết

Updating...

Kỹ năng

Đao Tăng Áp (NỘI NĂNG)

Mỗi khi Leo sử dụng kỹ năng, động cơ trên thanh đao của anh ta sẽ được kích hoạt, Leo nhận thêm tốc độ di chuyển mỗi stack (tối đa 3 stacks). Đòn đánh thường của Leo sau đó sẽ chậm hơn nhưng sẽ gây sát thương tới tất cả kẻ địch đứng trước hắn.

Nhát Chém Hủy Diệt (A)

Leo tung ra một nhát chém mạnh tới tất cả kẻ địch đứng trước mặt hắn.

Lốc Xoáy Phản Lực(B)

Leo lao tới khu vực được chỉ định, gây sát thương và làm chậm kẻ địch xung quanh. Nâng cấp tối đa: Khi nâng cấp tối đa sẽ tăng thời gian làm chậm.

Quyền Năng Sư Tử (Chiêu Cuối)

Leo nhảy tới mục tiêu, gây sát thương tới kẻ địch ở khu vực và hiệu ứng Lion’s Might, cường hóa cho các kỹ năng khác. Nếu có kẻ địch ở xung quanh Leo, hắn sẽ sử dụng Lion’s Fury, đấy kẻ địch trong khu vực và làm choáng chúng sau đó lao tới và tấn công chúng bằng 2 đòn đánh mạnh.

Tài năng

Tua Bin Âm Thanh (Hiếm)

Đao Tăng Áp (Nội Năng) tăng tốc độ di chuyển 0.05 (+0.05) , sức mạnh vật lý / stack +5%(%1). Sức mạnh phép /Stack +5%(+1%)

Nhát Chém Khiêu Khích (Anh Hùng)

Lốc Xoáy Phản Lực (B) giờ khiêu khích các kẻ địch trúng đòn. Tăng thêm giáp vật lý. Giáp vlý bị động +10% (+5%). Giáp phép bị động +10% (+5%)

Sư Tử Hống (Huyền Thoại)

Hiệu ứng tăng sức mạnh từ Quyền Năng Sư Tử ( Chiếu Cuối) được kéo dài thêm và không còn mất đi khi sử dụng các kỹ năng khác. Thời gian hồi chiêu 90%(-10%). Thời gian cộng thêm 6(+4)