Miho
position-hero

Miho, sát thương chính thần tốc với thanh kiếm sắc bén! Miho là bậc thầy đấu tay đôi có khả năng di chuyển mau lẹ quanh đấu trường để kết liễu kẻ địch.

Loại tấn công: Melee

Vị trí: Lane

Role: Assassin

Tấn công
80 Complete
Phòng thủ
38% Complete
Hỗ trợ đội
22% Complete
Độ linh hoạt
100% Complete
Bảng chỉ số
Thể lực 775 (+119) Hồi sức (+)
Năng lượng (+) Hồi năng lượng 25 (+4.55)
Sức mạnh vật lý 75 (+7) Tốc đánh 100% (+3.3%)
Kháng vật lý 25 (+4.55) Kháng phép 20 (+3.18)
Phạm vi tấn công 3 Tốc độ 4
Bảng chỉ số
Thể lực 775 (+119) Hồi sức (+)
Năng lượng (+) Hồi năng lượng 75 (+7)
Sức mạnh vật lý 25 (+4.55) Tốc đánh 100% (+3.3%)
Kháng vật lý 20 (+3.18) Kháng phép 25 (+4.55)
Phạm vi tấn công 100% (+3.3%) Tốc độ 4

Truyền thuyết

Updating...

Kỹ năng

TINH NHÃN ( NỘI NĂNG)

Miho sử dụng Trọng Tâm cho các kỹ năng của mình. Tối đa 100 trọng tâm

LINH SƠN (A)

Miho dịch chuyển một khoảng cách cố định, gây sát thương lên mọi kẻ địch mà cô đi qua và trong khu vực mà cô tái xuất hiện.

TÂN NGUYỆT (B)

Miho bước đến và tung một nhát chém rồi giữ Thế Tốc Trảm.

NGUYỆT TRẢM (C)

Miho dồn sức vào thanh kiếm và tung một luồng năng lượng

Tài năng

ĐÒN CHÍ TỬ

Kẻ địch không còn trở nên Vô thức nhưng nhận nhiều sát thương. Sát thương 120%(+1%). Sức mạnh vật lý bị động +1%(+1%). Sức mạnh phép bị động +1%( +1%) 

NGUYỆT THỰC

Nguyệt trảm ( chiêu cuối) hồi máu đồng minh khi nó đi qua và gây nhiều sát thương. Sát thương 120(+4%). Hồi máu tối đa 20%(+8%). Hồi chiêu 80%(-4%)

THUẤN BỘ

Linh Sơn (A) giờ có thêm hai dự trữ và gây nhiều sát thương hơn. Sát thương 50%(+10%)