Shin
position-hero

Như một Ngọn lửa mới giữa chiến trường,anh hùng Shin chính thức gia nhập trận chiến. Một chiến binh mang tới để bảo vệ kẻ yếu. Shin sử dụng ngọn lửa thần bí để tiêu...

Loại tấn công: Melee

Vị trí: Lane

Role: Warrior

Tấn công
82 Complete
Phòng thủ
60% Complete
Hỗ trợ đội
50% Complete
Độ linh hoạt
80% Complete
Bảng chỉ số
Thể lực 746 (+150.36) Hồi sức (+)
Năng lượng 320 (+22) Hồi năng lượng 25 (+4.55)
Sức mạnh vật lý 80 (+6.64) Tốc đánh 100% (+3.3%)
Kháng vật lý 25 (+4.55) Kháng phép 20 (+3.64)
Phạm vi tấn công 3.2 Tốc độ 3.9
Bảng chỉ số
Thể lực 746 (+150.36) Hồi sức 320 (+22)
Năng lượng 320 (+22) Hồi năng lượng 80 (+6.64)
Sức mạnh vật lý 25 (+4.55) Tốc đánh 100% (+3.3%)
Kháng vật lý 20 (+3.64) Kháng phép 25 (+4.55)
Phạm vi tấn công 100% (+3.3%) Tốc độ 3.9

Truyền thuyết

Updating...

Kỹ năng

PHÍ LỬA(NỘI NĂNG)

Khi Shin sử dụng kỹ năng, anh ta như sử dụng nội năng Phí Lửa, khi nội năng đạt giới hạn anh ta sẽ được tăng tốc độ và sức mạnh khi sử dụng các kỹ năng

HỎA KÍCH (A)

Shin sử dụng ngọn giáo của mình tấn công trên mặt dất, gây sát thương cho các đối thủ trước mặt

DẢI LỤA THẦN BÍ (B)

Shin tạo ra vệt lửa thần bí, gây ra sát thương và làm chậm mục tiêu .

LỬA THÉT (CHIÊU CUỐI)

Shin giữ cầu lửa hướng về phía trước tạo ra sát thương hình nón trước mặt mục tiêu.

Tài năng

TỐC LỰC(HIẾM)

Hỏa kích giảm thời gian hồi chiêu và tăng sát thương. Sát thương 110%(+2%). Hồi chiêu 95%(-2%)

CỤC SÚC- Anh Hùng

Dải lụa thần bí (B)sẽ tăng thêm phạm vị và tăng sát thương phép. Sát thương 80%(+5%). Sức mạnh phép bị động +2%(+2%). Tầm đánh 1.5(+0.5%)

HỎA SÁT- Huyền Thoại

Lửa Thét (C) sẽ gây sát thương lớn hơn và giảm thời gian hồi chiêu. Sát thương hồi chiêu 120%(+5%). Hồi chiêu -2s(-2s)