Silvernail
position-hero

Thợ săn xạ thủ với khả năng gây sát thương cực lớn.

Loại tấn công: Ranger

Vị trí: Lane

Role: Carry

Tấn công
65 Complete
Phòng thủ
20% Complete
Hỗ trợ đội
80% Complete
Độ linh hoạt
10% Complete
Bảng chỉ số
Thể lực 745 (130) Hồi sức 2.32 (.47)
Năng lượng 203 (37) Hồi năng lượng 20 (2.73)
Sức mạnh vật lý 74 (6.46) Tốc đánh 1 (.033)
Kháng vật lý 20 (2.73) Kháng phép 20 (2.73)
Phạm vi tấn công 6.4 Tốc độ 3.5
Bảng chỉ số
Thể lực 745 (130) Hồi sức 203 (37)
Năng lượng 203 (37) Hồi năng lượng 74 (6.46)
Sức mạnh vật lý 20 (2.73) Tốc đánh 1 (.033)
Kháng vật lý 20 (2.73) Kháng phép 20 (2.73)
Phạm vi tấn công 1 (.033) Tốc độ 3.5

Truyền thuyết

Updating...

Kỹ năng

Mũi Tên Kép

Silvernail sẽ nạp thêm một mũi tên mỗi 4s-3s (cấp độ 1-12). Có thể bắn ra ngay sau đòn đánh cơ bản, gây 60% sát thương. Tốc độ đánh sẽ giảm thời gian nạp tên.

Cắm Cọc

Silvernail cắm một Cọc tĩnh xuống đất. Dây Bẫy sẽ được hình thành giữa các Cọc tĩnh ở gần nhau khi kích hoạt các Cọc này.

Dung Dịch Ăn Mòn

Silvernail ném một bình dung dịch, gây sát thương, thiêu đốt và làm hiện hình các kẻ địch trúng đòn trong 4s.

Mũi Tên Địa Chấn

Bị Động: Tăng sát thương mũi tên kép Kích hoạt: Silvernail bắn ra một mũi tên xuyên phá, gây sát thương và lôi các kẻ địch đi theo mũi tên

Tài năng

Nỏ Nâng Cấp - Tài Năng Hiếm

Mũi tên kép (Nội năng) bắn thêm một mũi tên. Mũi tên địa chấn (chiêu cuối) tăng thêm phạm vi.

Dung Dịch Hủy Diệt - Tài Năng Anh Hùng

Dung dịch ăn mòn (B) ném ra thêm hai bình dung dịch.

Bẫy Tam GIác - Tài Năng Huyền Thoại

Cắm cọc (A) tạo một dây bẫy hình tam giác quanh vị trí được chọn.