ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG- PHIÊN BẢN 4.13

Tin cập nhật|15/03/20

CẬP NHẬT 4.13: THAY ĐỔI CÂN BẰNG HERO

Cập nhật chỉ số cho phiên bản 4.13. Trong phiên bản này sẽ không có nhiều thay đổi lớn chủ yếu điều chỉnh lại các hero đã bị quá neft hoặc được buff mạnh ở các phiên bản trước 

ADAGIO

 • Quà Tặng Lửa Thiêng (A)
  • Tỉ lệ hồi máu tức thời :10% → 9%
  • Thời gian làm chậm:0.7s → 0.9s
  • Thời gian hồi chiêu: 10s/9.5s/9s/8.5s/8s → 12s/11s/10s/9s/8s

Truyền Nhân Cuồng Nộ (B)

 • Các đòn đánh tăng cường sức mạnh được thay đổi: 6/6/6/6/8 → 5/5/5/5/7

IDRIS

 • Giáp vật lý: 25-75 → 30-80
 • Luồn Lách (A)
  • Thời gian hồi chiêu: 11/10.5/10/9.5/8 → 13/12/11/10/8
 • Tiêu Ba Cánh (B)
  • Tỉ lệ sức mạnh vật lý: 70% → 80%

KARAS

 • Cơ bản
  • Tỉ lệ sát thương phép: 55% → 60%
 • Bụi Cát (A)
  • Tỉ lệ phép: 100% → 120%
 • Đánh Xoáy (B)
  • Sát thương: 90/110/130/150/200 → 100/120/140/160/200

LYRA

 • Ấn Quyền Năng (A)
  • Tỉ lệ % hồi máu mỗi giây tăng: 13% → 15%
  • Tỉ lệ hồi máu mỗi giây: 20/30/40/50/70 → 25/35/45/55/75
  • Hồi chiêu: 12s/11s/10s/9s/8s → 14s/13s/12s/11s/10s

OZO

 • Đỏ Vận (Nội Năng)
  • Lượng máu hồi: 17%-32% → 17%-30%

RINGO

 • Giảm sát thương cơ bản vật lý: 78-148 → 74-140

SAW

 • Lên Nòng (Nội Năng)
  • Tốc độ di chuyển mỗi giây: -0.1→0.09
 • Bão Đạn (B)
  • Sát thương/ giây: 125/160/195/230/300 → 140/175/210/245/315
  • Giảm thời gian hồi chiêu: 15s/15s/15s/15s/15s → 15s/15s/15s/15s/13s

SHIN

 • Lửa Thét (C)
  • Thay dổi sát thương: 125 mỗi nhát → 200 mỗi nhát
  • Số nhát đâm của chiêu cuối giảm: 5→3

VIOLA

 • Sức Mạnh Ballad (C)
  • ​​​​​​​Hồi chiêu: 18s/15s/12s → 22s/18s/14s
 • ​​​​​​​DISSONANCE (C3)
  • Sát thương thêm: 200/300/400 → 150/250/350
  • Sát thương mỗi giây: 50/80/110 → 30/60/90

 

 

Tin cập nhật

Bài viết được quan tâm