THAY ĐỔI CÂN BẰNG HERO & VẬT PHẨM TRONG CẬP NHẬT 3.10

Tin cập nhật|23/01/19

META CHUNG

Vàng thưởng cơ bản

 • 300 → 250

Vàng thưởng tối thiểu

 • 20 → 25

Thưởng thêm từ Chiến công đầu

 • 150 → 125

Vàng thưởng mỗi lượt ăn mạng

 • 150 → 125

Thời gian tăng nhiệt của trụ

 • 3 → 4

Tổng điểm kinh nghiệm khi chia kinh nghiệm nhận từ minion không phải quái rừng

 • 125% → 120%

META 3V3

CHUNG

 • Vàng nhận được khi đứng gần
  • Đường chính
   • 60% → 50%
  • Rừng
   • 85% → 50%
 • Vàng theo thời gian
  • 5 → 6
 • Điểm kinh nghiệm theo thời gian
  • 0.8 → 1.0
 • Điểm kinh nghiệm để lên cấp
  • 90 + 10 → 68 + 16
 • Giờ có đồng hồ báo hiệu thời gian xuất hiện các bãi quái rừng
 • Vàng thưởng tăng mỗi đợt ăn quái
  • 5 → 6
 • Thời gian chờ hồi sinh
  • 5/25/60 at 0/13/24 → 5/25/60 at 0/8/18
 • Tăng tốc độ di chuyển từ bệ hồi sinh
  • Bắt đầu trận đấu
   • 2.7 for 11s → 3.5 for 15s
  • Mid Game
   • 2.2 for 4.5s → 2.5 for 5s

MINION ĐƯỜNG CHÍNH

CHUNG

 • Thời gian giữa các lần xuất hiện
  • 23s → 25s
 • [MỚI] Có thêm một minion tầm xa
 • [MỚI] Thay thế minion lớn bằng một minion cầm đầu mỗi bốn đợt quái
 • Thời gian tăng cấp độ đầu tiên
  • 4:00 → 3:00
 • Tăng cấp độ mỗi
  • 120s → 90s
 • Điểm kinh nghiệm
  • Minion cận chiến
   • 6 → 8
  • Minion lớn
   • 8 → 9
  • Minion cầm đầu
   • 10 → 11
 • Vàng
  • Tầm xa
   • 45 → 40
  • Cận chiến
   • 45 → 40
  • Lớn
   • 65 → 60
  • Cầm đầu
   • 85 → 80

QUÁI RỪNG

CHUNG

 • Không còn thay đổi theo lượng vàng thực của người tấn công nó
 • Thời gian hồi sinh
  • Gấu
   • 45s → 50s
  • Quái Treant
   • 50s → 60s
 • Giờ tất cả đều có phạm vi di chuyển cố định
 • Thời gian tăng cấp độ đầu tiên
  • 2:15 → 3:00
 • Tăng cấp độ mỗi
  • 120s → 90s
 • Cấp độ tối đa
  • 12 → 7 (12 for bosses)

QUÁI TREANT LỚN

 • Thời gian biến mất
  • 3:58 → 3:45

QUÁI MỎ TINH THẠCH

 • Không còn đi ra từ nhà chính
 • Không còn giới hạn số mạng
 • Thời gian hồi sinh
  • 60s → 90s
 • [MỚI] Cho người giết nó Sức mạnh Lính gác trong 90s
  • Gây thêm 15% sát thương
  • Giảm 20% sát thương nhận phải
  • Giảm tốc độ di chuyển kẻ địch xung quanh 25%

QUÁI MỎ VÀNG

 • Thời gian hồi sinh
  • 10s → 30s
 • Thời gian biến mất
  • 15:00 → 11:45
 • Tốc độ tăng vàng
  • 2.222/s → 2.5/s
 • Vàng khởi đầu
  • 0 → 50

KRAKEN

 • Thời gian xuất hiện
  • 15:00 → 12:00
 • Thời gian hồi sinh
  • 180s → 90s

CHỈ SỐ

Treant

 • Máu
  • 480 + 90 → 1000 + 240
 • Phòng thủ
  • 60 + 5 → 50
 • Sát thương
  • 48 + 8 → 40 + 10
 • Điểm kinh nghiệm
  • 28.5 → 28
 • Vàng
  • 25 → 80

Treant Già

 • Máu
  • 960 + 180 → 1500 + 360
 • Phòng thủ
  • 60 + 5 → 50
 • Sát thương
  • 80 + 16 → 80 + 20
 • Điểm kinh nghiệm
  • 27 → 28
 • Vàng
  • 100 → 140

Gấu Lớn

 • Máu
  • 360 + 65 → 700 + 200
 • Phòng thủ
  • 60 + 5 → 50
 • Sát thương
  • 36 + 8 → 35 + 7
 • Điểm kinh nghiệm
  • 15 → 16

Gấu Nhỏ

 • Máu
  • 300 + 65 → 520 + 180
 • Phòng thủ
  • 60 + 5 → 50
 • Sát thương
  • 28 + 6 → 30 + 5
 • Vàng
  • 20 → 45

Quái Mỏ Vàng

 • Máu
  • 2500 → 4500 + 450
 • Phòng thủ
  • 0 + 27.5 → 100
 • Sát thương
  • 50 + 12 → 100 + 25
 • Điểm kinh nghiệm
  • 0 → 30

Lính Gác Tinh Thạch

 • Máu
  • 1200 + 200 → 3500 + 350
 • Phòng thủ
  • 40 + 5 → 100
 • Sát thương
  • % Max Health
   • 4% → 0%
   • 60 + 15 → 80 + 20
  • Điểm kinh nghiệm
   • 15 → 20

Kraken (Rừng)

 • Máu
  • 3200 → 10500 + 900
 • Phòng thủ
  • 200 → 100
 • No longer takes reduced damage from basic attacks
 • Sát thương
  • 300 → 250 + 25
 • Điểm kinh nghiệm
  • 250 → 100

Kraken (Bị thu phục)

 • Máu
  • 4500 → 15750 + 1350
 • Phòng thủ
  • 200 → 100
 • No longer takes reduced damage from basic attacks
 • Sát thương
  • 1000 → 400 + 75
 • Điểm kinh nghiệm
  • 250 → 100

TRỤ

PHÁT NỔ KHI BỊ PHÁ HỦY

 • Sát thương
  • Set to 30 health → 25% of current health

CHỈ SỐ

Trụ ngoài

 • Máu
  • 2750 → 2500
 • Sát thương
  • 300 → 250
 • Phòng thủ
  • 32 + 13 → 100
 • Vàng
  • 200 → 100 global + 300 local

Trụ giữa

 • Máu
  • 3500 → 3000
 • Sát thương
  • 300 → 250
 • Phòng thủ
  • 32 + 13 → 100
 • Vàng
  • 300 → 150 global + 300 local

Trụ gần nhà chính

 • Máu
  • 3500 → 3500
 • Sát thương
  • 300 → 300
 • Phòng thủ
  • 32 + 13 → 100
 • Vàng
  • 300 → 200 global + 300 local

Trụ gần khối VainCrystal

 • Máu
  • 2600 → 3000
 • Sát thương
  • 300 → 250
 • Phòng thủ
  • 32 + 13 → 100
 • Vàng
  • 100 → 100 global + 300 local

META 5V5

SÔNG

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm từ dòng sông giảm nhẹ

VÀNG NHẬN ĐƯỢC KHI ĐỨNG GẦN

 • Đường chính
  • 75% → 50%
 • Rừng
  • 30% → 0%

ĐIỂM KINH NGHIỆM

 • Không còn chia điểm kinh nghiệm khi giết quái rừng
 • Điểm kinh nghiệm theo thời gian giảm đi 25%
 • Điểm kinh nghiệm được phân bố lại cho minion đường chính và quái rừng

QUÁI RỪNG

 • Thời gian tăng cấp độ đầu tiên
  • 2:15 → 4:00
 • Độ trâu
  • Tăng khoảng 15-20% ở cấp 1, tăng dần về mức cũ khi đến cấp 7.

QUÁI TREANT

 • Hồi máu
  • 150-300 → 100-400
 • Năng lượng
  • 50-100 → 75-300

BARRIER TREANTS

 • Máu chắn
  • 150-300 → 75-500

MINION ĐƯỜNG CHÍNH

Vàng

 • Cận chiến
  • 45 → 35
 • Lớn
  • 65 → 60
 • Cầm đầu
  • 85 → 100

QUÁI RỪNG LỚN

 • Các quái boss rừng giờ có giáp vật lý/khiên phép đồng nhất suốt trận đấu

Ghostwing

 • Trâu hơn nhiều ở lần xuất hiện đầu tiên
 • Ít trâu hơn một chút ở cấp tối đa

Blackclaw (Khi chưa bị thu phục)

 • Trâu hơn một chút ở lần xuất hiện đầu tiên
 • Ít trâu hơn một chút ở cấp tối đa

HERO

ANKA

SHIMMER BLADE (A)

Sát thương

 • 35/60/85/110/160 → 25/50/75/100/150

EVISCERATE (REACTIVATE A)

 • Thời gian tăng tốc độ di chuyển cộng thêm
  • 3 → 2
 • Sát thương
  • 70/120/170/220/320 → 50/85/120/155/225
 • Tỷ lệ phép
  • 80% → 60%

VŨ ĐIỆU DAO GĂM

 • Sát thương
  • 50/80/110/140/200 → 50/75/100/125/175
 • Tỷ lệ phép
  • 40% → 50%

ẢO ẢNH

 • Thời gian hồi
  • 90/70/50 → 100/80/60

ARDAN

MÓN QUÀ CỦA JULIA

 • Báo Thù mỗi đòn đánh
  • 15% → 5%

KHIÊN CHẮN

 • Ardan không còn nhận được Báo Thù khi tự dùng Khiên Chắn lên chính mình
 • Hồi Báo Thù khi nâng cấp tối đa
  • 30% → 50%
 • Sát thương
  • 50/100/150/200/250 → 60/100/140/180/220
 • Thời gian hồi
  • 17/16/15/14/13 → 17/16/15/14/12
 • Tầm xa
  • 8/8/8/8/9 → 7/7/7/7/9

NỢ MÁU TRẢ MÁU

 • Sát thương
  • 60/100/140/180/260 → 60/120/180/240/360
 • Phần trăm sát thương thêm
  • 40% → 15%
 • Thời gian hồi
  • 24 → 20/19/18/17/16
 • Tầm xa
  • 7/7/7/7/9 → 7

ĐẤU TRƯỜNG

 • Thời gian hồi
  • 130/120/110 → 120/110/100
 • Thời gian tồn tại
  • 4/5/6 → 6
 • Thời gian làm choáng
  • 1/1/1 → 0.6/0.9/1.2

BARON

CHỈ SỐ

 • Tốc độ di chuyển
  • 3.0 → 3.3
 • Đòn đánh cơ bản
  • Tầm xa
   • 5.4 → 5.9
 • Sát thương lên mục tiêu chính
  • Tỷ lệ vật lý
   • 130% → 135%
 • Sát thương lan
  • Tỷ lệ vật lý
  • 84.5% → 90%

MÁY PHẢN LỰC

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm
  • 0.8/1/1.2/1.4/1.8 → 0.5/0.6/0.7/0.8/1.0
 • Tỷ lệ vật lý
  • 0.1% → 0.3%

TÊN LỬA VỆ TINH

 • Tầm đánh cộng thêm
  • 1/1.5/2 → 0.4/0.8/1.2

FLICKER

CHỈ SỐ

 • Tốc độ di chuyển
  • 3.7 → 3.5

VÒNG SÁNG TRÓI BUỘC

 • Sát thương mỗi giây
  • 80/160/240/320/400 → 60/120/180/240/300
 • Tỷ lệ phép
  • 25% → 50%

BỤI TIÊN

 • Sát thương mỗi giây
  • 30/60/90/120/180 → 20/40/60/80/120
 • Tỷ lệ phép
  • 50% → 40%

ÁO CHOÀNG MẶT TRĂNG

 • Thời gian trước khi tàng hình
  • 0.8 → 1

FORTRESS

RĂNG NANH SẮC

 • Giờ lập tức lao tới mục tiêu rồi đánh dấu Con mồi
 • Thời gian hồi
  • 11/10/9/8/7 → 9/8.5/8/7.5/7
 • Sát thương
  • 20/45/70/95/145 → 30/60/90/120/180

GWEN

ĐẠN BỘC PHÁ

 • Thời gian hồi
  • 10/9/8/7/5 → 7/6.5/6/5.5/4
 • Năng lượng tiêu hao
  • 60/65/70/75/90 → 50/55/60/65/70
 • Sát thương
  • 60/100/140/180/220 → 60/105/150/195/240
 • Tỷ lệ phép
  • 225% → 200%

TĂNG TỐC

 • Thời gian hồi
  • 24/21/18/15/12 → 20/18/16/14/10
 • Năng lượng tiêu hao
  • 60/60/60/60/60 → 60/65/70/75/80

ÁT CHỦ BÀI

 • Thời gian hồi
  • 75/60/45 → 80/65/50
 • Tầm xa
  • 12 → 14
 • Sát thương
  • 250/400/550 → 300/400/500
 • Tỷ lệ phép
  • 240% → 250%
 • Thời gian làm choáng
  • 1/1.2/1.4 → 0.9/1.2/1.5

IDRIS

HAI ĐƯỜNG TÁCH BIỆT

 • Tỷ lệ phép lên đòn đánh tầm xa
  • 75% → 85%
 • Tỷ lệ vật lý lên đòn đánh tầm xa
  • 50% → 0%

LUỒN LÁCH

 • Stamina tiêu hao
  • 60 → 70
 • Khuếch đại sát thương
  • 25%/30%/35%/40%/50% → 20%/20%/20%/20%/40%
 • Máu chắn
  • 125/175/225/275/325 → 70/115/160/205/250
 • Tỷ lệ vật lý
  • 75% → 100%
 • Thời gian tồn tại máu chắn
  • 3.5 → 1.5
 • Thời gian không nhận sát thương để kích hoạt máu chắn
  • 4.5 → 7
 • [NEW] Bonus Weapon Power reduces lockout timer
  • Tỷ lệ vật lý
  • 0% → 3%

TIÊU BA CÁNH

 • Thời gian hồi
  • 8/7.5/7/6.5/5 → 8.5/8/7.5/7/5
 • Hồi stamina khi trúng
  • 15 → 10
 • Tỷ lệ phép
  • 110% → 90%
 • Tỷ lệ vật lý
  • 90% → 60%

NHẬP THỂ

 • Thời gian hồi
  • 100/80/60 → 110/90/70
 • [MỚI] Tổng sát thương định kỳ
  • 0 → 200/350/500
 • Tỷ lệ phép
  • 0% → 125%
 • Sát thương lan
  • 200/350/500 → 100/150/200
 • Tỷ lệ vật lý
  • 150% → 100%

JOULE

CÚ NHẢY TRỜI GIÁNG

 • Tỷ lệ phép
  • 170% → 100%

LÔI KÍCH

 • Bỏ xuyên giáp cộng thêm
 • Không còn chí mạng khi nâng cấp tối đa
 • Năng lượng tiêu hao
  • 40 → 30/35/40/45/25
 • Thời gian hồi
  • 2.5/2.5/2.5/2.5/2 → 3/2.8/2.6/2.4/2
 • Sát thương
  • 80/110/140/170/200 → 80/110/140/170/260
 • Tỷ lệ vật lý
  • 160% → 200%
 • Tỷ lệ phép
  • 180% → 220%

NÚT ĐỎ HỦY DIỆT

 • Tỷ lệ phép
  • 200% → 240%

KINETIC

ĐẠN TỰ HÀNH

 • Tỷ lệ vật lý
  • 10% → 6.25%

KOSHKA

VỒ VẬP

 • Giờ cũng gây thêm sát thương của một đòn đánh cơ bản khi trúng
 • Thời gian hồi
  • 5/5/5/5/4 → 6/5.5/5/4.5/4
 • Sát thương cộng thêm
  • 80/120/160/200/280 → 10/40/70/100/160
 • Năng lượng tiêu hao
  • 20/25/30/35/40 → 30/35/40/45/50

XOAY TRÒN

 • Tỷ lệ vật lý cộng thêm lên đòn đánh cơ bản
  • 0% → 30%

LORELAI

BIỂN SÂU DẬY SÓNG

 • Tỷ lệ phép lên đòn đánh cơ bản
  • 70% → 50%

MỒI CÁ

 • Thời gian chờ để có hiệu lực
  • 0.7 → 0.8
 • Thời gian làm choáng
  • Bonus Health Ratio
   • 0.03% → 0.02%

TÓE NƯỚC

 • Thời gian hồi
  • 9/8/7/6/5 → 10/9/8/7/5
 • Làm chậm
  • 25% → 20%
  • Bonus Health Ratio
   • 0.017% → 0.015%

KHIÊN NƯỚC

 • Thời gian hồi
  • 80/65/50 → 90/75/60

LYRA

BÍ THUẬT

 • Sát thương đòn đánh nhẹ
  • Tỷ lệ phép
   • 60% → 40%

ẤN QUYỀN NĂNG

 • Thời gian hồi
  • 15/13/11/9/7 → 12/11/10/9/8
 • Năng lượng tiêu hao
  • 75/90/105/120/135 → 80/100/120/140/160
 • Sát thương mỗi giây
  • 60/100/140/180/260 → 65/110/155/200/290
 • Tỷ lệ phép
  • 60% → 50%
 • Hồi máu mỗi giây
  • 20/35/50/65/95 → 20/30/40/50/70
 • Tỷ lệ máu
  • 9% → 11%
 • Sát thương tức thời
  • 75/125/175/225/325 → 80/130/180/230/330
 • Tỷ lệ phép
  • 75% → 60%
 • Hồi máu tức thời
  • Tỷ lệ máu
   • 9% → 15%

TƯỜNG ÁNH SÁNG

 • [MỚI] Nâng cấp tối đa
  • Tăng mạnh thời gian làm chậm tốc độ di chuyển
   • 1.5 → 1.5/1.5/1.5/1.5/2.5
  • Tăng mạnh hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển
   • 30% → 30%/30%/30%/30%/50%
 • Thời gian hồi
  • 24/22/20/18/14 → 18/17/16/15/12
 • Năng lượng tiêu hao
  • 70/80/90/100/110 → 60/70/80/90/100
 • Sát thương
  • 80/155/230/305/380 → 80/160/240/320/400
 • Tỷ lệ phép
  • 50% → 30%

CỔNG DỊCH CHUYỂN

 • Thời gian hồi
  • 50/40/30 → 75/60/45
 • Năng lượng tiêu hao
  • 100/100/100 → 150/175/200
 • Tầm xa
  • 11/13/15 → 10/12/14

MAGNUS

HUYỀN THUẬT

 • Phạm vi hitbox giảm nhẹ
 • Sát thương chính
  • Tỷ lệ phép
   • 100% → 110%
 • Sát thương phụ
  • 60/105/150/195/240 → 60/110/160/210/260
 • Tỷ lệ phép
  • 75% → 85%

ÁNH SÁNG THIÊN SỨ

 • Sát thương
  • 400/550/700 → 350/500/650
 • Tỷ lệ phép
  • 135% → 125%

MALENE

LIGHT RIBBONS (A1)

 • Thời gian định thân
  • 0.7/0.8/0.9/1/1.2 → 1/1/1/1/1.5
 • Sát thương
  • Tỷ lệ phép
   • 120% → 100%

SHADOW TENDRILS (A2)

 • Sát thương
  • 35/60/85/110/135 → 30/60/90/120/150
 • Tỷ lệ phép
  • 55% → 60%

ROYAL AMNESTY (B1)

 • Máu chắn
  • 60/105/150/195/285 → 75/120/165/210/300
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm
  • 1/1.1/1.2/1.3/1.4 → 0.8/1/1.2/1.4/1.8

WICKED ESCAPADE (B2)

 • Thời gian hồi
  • 22/21/20/19/16 → 20/19/18/17/14

REIM

HỘ THẦN BĂNG GIÁ

 • Không còn gây hiệu ứng Tê cóng
 • Máu giáp nhận được từ các mục tiêu không phải hero
  • 4% → 5%
 • Phần trăm máu giáp tối đa
  • 20% → 40%

NHŨ BĂNG

 • Không còn gây thêm sát thương từ hiệu ứng Tê cóng
 • Sát thương chính
  • Sát thương
   • 40/60/80/100/120 → 60/100/140/180/220
 • Tỷ lệ phép
  • 50% → 80%
 • Sát thương đòn đánh thứ hai
  • Sát thương
   • 70/140/210/280/350 → 80/140/200/260/320

GIÓ LẠNH

 • Không còn cần hiệu ứng Tê cóng để trói chân

REZA

MỒI LỬA

 • Sát thương nội năng
  • 10-175 (Based on Level) → 45-100 (Based on Level)
 • Tỷ lệ phép
  • 110% → 230%

LỬA THIÊU

 • Thời gian hồi
  • 6/5.5/5/4.5/4 → 5/4.5/4/3.5/3
 • Năng lượng tiêu hao
  • 30/40/50/60/70 → 30/35/40/45/50
 • Sát thương
  • 80/130/180/230/280 → 40/80/120/160/200
 • Tỷ lệ phép
  • 90% → 40%

KẺ GÂY RỐI

 • Thời gian sạc
  • 20/19/18/17/15 → 15/14/13/12/10
 • Thời gian hồi
  • 0.5 → 0.5/0.5/0.5/0.5/0.2
 • Năng lượng tiêu hao
  • 40/50/60/70/80 → 40/60/80/100/120
 • Sát thương cú lao
  • 70/100/130/160/190 → 80/110/140/170/200
 • Tỷ lệ phép
  • 60% → 40%
 • Sát thương đòn đánh cơ bản cường hóa
  • 25/50/75/100/125 → 20/40/60/80/100
 • Tỷ lệ phép
  • 60% → 20%

QUỶ ĐỊA NGỤC

 • Thời gian hồi
  • 50/45/40 → 90/70/50
 • Năng lượng tiêu hao
  • 100/120/140 → 150/175/200
 • Sát thương
  • 250/350/450 → 200/300/400
 • Tỷ lệ phép
  • 50% → 80%
 • Máu giáp
  • 200/300/400 → 0
 • Tỷ lệ phép
  • 40% → 150%
 • Thời gian tồn tại
  • 6/7/8 → 10

SAW

BÃO ĐẠN

 • Giờ tạo stack Lên Nòng tăng dần

[REWORK] MAD CANNON

 • SAW bắn ra một viên đạn nổ, gây sát thương lên các kẻ địch gần bên khi nó phát nổ
 • Sát thương
  • 150/225/300 + 100% Weapon Power + 140% Crystal Power

SILVERNAIL

CHỈ SỐ

 • Sát thương
  • 132 → 120

MŨI TÊN KÉP

 • Giờ luôn bắn ra nếu có mũi tên

CẮM CỌC

 • Thời gian tồn tại
  • 4/4.5/5/5.5/6.5 → 3/3.5/4/4.5/6
 • Làm chậm
  • 30/35/40/45/50% → 35%

SKAARF

KÍCH LỬA

 • Sát thương mỗi giây
  • 16 → 12-34 (Based on Level)
 • Tỷ lệ phép
  • 0% → 15%
 • Sát thương máu tối đa từ đòn đánh cơ bản
  • 2% → 2.5%
 • Tỷ lệ phép
  • 2% → 0%
 • Tỷ lệ đòn đánh chí mạng
  • Loại bỏ

QUẢ CẦU LỬA

 • Thời gian hồi
  • 5/4.5/4/3.5/3 → 6/5.5/5/4.5/4
 • Năng lượng tiêu hao
  • 25/30/35/40/45 → 30/35/40/45/50
 • Sát thương
  • 75/135/195/255/315 → 75/125/175/225/275
 • Tỷ lệ phép
  • 130% → 100%
 • Tầm xa
  • 12.5 → 14

BÃI DẦU

 • Năng lượng tiêu hao
  • 50/65/80/95/110 → 40/50/60/70/80
 • Sát thương
  • 40/60/80/100/120 → 60/105/150/195/240
  • Tỷ lệ phép
   • 110% → 70%
 • Sát thương mỗi giây
  • 40/85/130/175/220 → 40/70/100/130/160
  • Tỷ lệ phép
   • 80% → 50%

KHẠC LỬA

 • Xuyên khiên phép cộng thêm
  • Loại bỏ
 • Máu giáp
  • Loại bỏ
 • Thời gian hồi
  • 80/75/70 → 90/75/60
 • Năng lượng tiêu hao
  • 125/150/175 → 100/125/150
 • Sát thương mỗi giây
  • 350/450/550 → 500/700/900
 • Tỷ lệ phép
  • 130% → 150%

TAKA

TỘC KAMUHA

 • Giảm thời gian hồi mỗi stack
  • 10% → 5%
 • Thời gian sạc nội năng
  • 2-1s → 2-0.5s

LỘN VÒNG

 • Thời gian hồi
  • 15 → 9/9/9/9/7.5

BOM KHÓI

 • Không còn hồi máu nữa
 • Năng lượng tiêu hao
  • 50/65/80/95/110 → 40/50/60/70/80
 • Tăng tốc độ di chuyển
  • 1.25 → 1.25/1.5/1.75/2/2.5
 • Thời gian tồn tại
  • 3/3.2/3.4/3.6/4.0 → 4/4.5/5/5.5/6
 • Thời gian hồi
  • 25/24/23/22/21 → 14/14/14/14/12

NHÁT CHÉM X

 • Thời gian hồi
  • 20 → 30/22.5/15
 • Tỷ lệ vật lý
  • 140% → 100%

VOX

BÀI HÁT CỦA JULIA

 • Sát thương đòn đánh cơ bản
  • Tỷ lệ phép
   • 50% → 40%
 • Sát thương Cộng Hưởng
  • Tỷ lệ phép
   • 100% → 80%

LƯỚT ÂM

 • Thời gian hồi
  • 7/6.5/6/5.5/5 → 7/6.5/6/5.5/4
 • Năng lượng tiêu hao
  • 35/40/45/50/55 → 40/45/50/55/60
 • Bội số sát thương
  • 60/60/60/60/70% → 50%

SÓNG ÂM

 • Năng lượng tiêu hao
  • 40/50/60/70/80 → 60/70/80/90/100

HÃY CHỜ XEM...

 • Thời gian hồi
  • 70/55/40 → 80/65/50
 • Năng lượng tiêu hao
  • 80 → 100
 • Sát thương khi trúng
  • Tỷ lệ phép
   • 20% → 50%
 • Sát thương tức thời
  • 100/150/200 → 200/300/400
 • Tỷ lệ phép
  • 40% → 100%
 • Thời gian câm lặng
  • 0.7/0.7/0.7 → 0.4/0.6/0.8

VẬT PHẨM

GIÁP VAI ATLAS

 • Tổng giá
  • 1900 → 1750

CƯA MÁY

 • Tổng giá
  • 2700 → 2900
 • Sức mạnh vật lý
  • 40 → 30
 • Tốc độ đánh
  • 20% → 30%
 • Xuyên giáp vật lý
  • 25% → 30%

KIẾM HUYỀN BÍ

 • Tổng giá
  • 2700 → 2900
 • Xuyên khiên phép
  • 35% → 45%

KHIÊN THẦN TỐC

 • Tổng giá
  • 2400 → 2100

LÒ MA THUẬT

 • Tổng giá
  • 2100 → 2000
 • Máu
  • 700 → 550

QUẢ TIM RỒNG

 • Máu
  • 400 → 350

SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

 • Tổng giá
  • 2400 → 2100

QUẢ TIM ĐỎ

 • Máu
  • 200 → 150

DAO ĐỘC

 • Tổng giá
  • 2500 → 2750

QUANG CẦU

 • Tổng giá
  • 2500 → 2250
 • Thiêu đốt bị động
  • 15% → 25%
 • Không còn thiêu đốt lên công trình

KHIÊN PHẢN XẠ

 • Máu
  • 200 → 150

CỜ MA THUẬT

 • Tổng giá
  • 2400 → 2100

VÒNG THIÊU ĐỐT

 • Giá
  • 2900 → 3000
 • Tổng sát thương theo thời gian
  • 10-120 (Based on Level) → 25-80 (Based on Level)
 • Tỷ lệ phép
  • 60% → 75%

VƯƠNG MIỆN BÃO TỐ

 • Sát thương tuyệt đối
  • 250-750 (Based on Level) → 400-750
 • Sát thương lên Hero → Sát thương lên mục tiêu không phải quái rừng

CỜ LỆNH STORMGUARD

 • Máu
  • 300 → 150
 • Sát thương tuyệt đối
  • 150-250 (Based on Level) → 250-400
 • Sát thương lên Hero → Sát thương lên mục tiêu không phải quái rừng

NỎ BỘC PHÁ

 • Tổng giá
  • 2700 → 2900
 • Sát thương hiệu ứng
  • 50 → 100
 • Xuyên giáp vật lý
  • 35% → 45%

TÀI NĂNG

TAKA

BOM KHÓI BẤT TỬ

 • Hồi máu cơ bản mỗi giây
  • 0 → 100
 • Tỷ lệ hồi máu
  • 110% + 4% → 100% + 5%

SAMUEL

ÁC MỘNG BẤT TỈNH

 • Sửa lỗi khiến thời gian hiệu ứng không thay đổi theo tỷ lệ
 • Tỷ lệ thời gian tồn tại
  • 65% + 5%

Tin cập nhật

Bài viết được quan tâm