THAY ĐỔI CÂN BẰNG HERO & VẬT PHẨM TRONG CẬP NHẬT 4.0

Tin cập nhật|12/02/19

META 3V3

 • Vàng Thưởng Tăng Mỗi Đợt Ăn Quái
  • 6 → 3
 • Quái rừng và Minion
  • Thời gian tăng cấp độ đầu tiên
   • 3:00 → 2:00
  • Tăng cấp độ mỗi
   • 90s → 120s
 • CHỈ SỐ
  • Treant Già
   • Phòng thủ
    • 50 → 0
  • Treant
   • Máu
    • 1000 + 240 → 750 + 180
   • Phòng thủ
    • 50 → 0
  • Gấu Lớn
   • Máu
    • 700 + 200 → 600 + 130
   • Phòng thủ
    • 50 → 0
  • Gấu Nhỏ
   • Máu
    • 520 + 180 → 480 + 100
   • Phòng thủ
    • 50 → 0
  • Lính Gác Tinh Thạch
   • Máu
    • 3500 + 350 → 3000 + 300
  • Kraken (Rừng)
   • Máu
    • 10500 + 900 → 9500 + 1000
  • Kraken (Bị thu phục)
   • Máu
    • 15750 + 1350 → 9500 + 1500
  • Quái Mỏ Tinh Thạch
   • Sức mạnh Lính gác
    • Thời gian tồn tại
     • 90s → 60s
    • Sát thương gây ra
     • 15% → 10%
   • Tinh hoa Làm chậm
    • 25% → 20%
   • Thời gian chờ hồi sinh
    • 5/25/60 at 0/8/18 → 0/24/60 at 0/12/24

META 5V5

VAIN CRYSTAL

 • Pháo Halcyon
  • Thời gian hồi
   • 5 → 2
  • Sát thương
   • 50 → 25
   • 15% Max Health → 5% Max Health
  • Mức Làm Chậm Giảm Dần
   • 60% → 75%
 • Pháo Phân Ly làm choáng
  • Sát thương
   • 100 → 250

HERO

ALPHA

CORE CHARGE

 • Thời gian hồi
  • 6/5.5/5/4.5/4 → 5/4.5/4/3.5/3

BLACKFEATHER

VŨ ĐIỆU HOA HỒNG

 • Sát thương
  • Tỷ lệ vật lý
   • 100% → 125%

CELESTE

TINH CẦU MẶT TRỜI

 • Sát thương khi trúng
  • Tỷ lệ phép
   • 90% → 80%

FORTRESS

RĂNG NANH SẮC

 • Tầm xa
  • 6 → 9

IDRIS

LUỒN LÁCH

 • Sát Thương Khuếch Đại
  • 20/20/20/20/40% → 30/30/30/30/50%
 • Máu chắn
  • Tỷ lệ vật lý
   • 100% → 120%

TIÊU BA CÁNH

 • Sát thương
  • Tỷ lệ phép
   • 90% → 100%
  • Tỷ lệ vật lý
   • 60% → 70%
 • SHIMMERSTRIKE
  • Tổng sát thương định kỳ
   • 200/350/500 → 250/425/600
  • Tỷ lệ phép
   • 125% → 150%
  • Sát thương tức thời
   • 100/150/200 → 150/250/350
  • Tỷ lệ vật lý
   • 100% → 125%

JOULE

CÚ NHẢY TRỜI GIÁNG

 • Thời gian hồi
  • 20/18/16/14/10 → 15/14/13/12/8
 • Thời gian làm choáng
  • 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 → 0.7/0.8/0.9/1.0/1.5
 • Hiệu quả làm chậm
  • 30/35/40/45/50% → 30/35/40/45/60%
 • LÔI KÍCH
  • Sát thương
   • Tỷ lệ phép
    • 220% → 180%
 • NÚT ĐỎ HỦY DIỆT
  • Sát thương mỗi giây
   • Tỷ lệ phép
    • 240% → 220%

KENSEI [LÀM MỚI SÁT THƯƠNG]

CHỈ SỐ

 • Sát thương
  • 90-134 → 74-129

TÂM BẤT BIẾN

 • Máu chắn
  • 30-140 + 70% sức mạnh vật lý
 • Sát thương
  • Đòn đánh cơ bản
   • MỚI Deals 10-20% more damage to heroes with higher maximum health
  • Sát thương cộng thêm
   • Loại bỏ

LIÊN HOA TRẢM

 • Sát thương
  • 20/40/60/80/100 + 50% Weapon Power

KHAI TÂM

 • Tung ra đòn đánh cơ bản
  • Sát thương cộng thêm
   • 20/35/50/65/110

CON ĐƯỜNG LÃNG KHÁCH

 • Sát thương
  • 200/300/400 + 100% Weapon Ratio

KESTREL

MŨI TÊN ÁNH SÁNG

 • Sát thương lên khu vực
  • Tỷ lệ phép
   • 80% → 100%

BẪY NGỤY TRANG

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm
  • Tỷ lệ vật lý
   • 0.2% → 0.5%

BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG

 • Sát thương
  • Tỷ lệ vật lý
   • 120% → 140%

KRUL

HỒN MA CÔNG KÍCH

 • Sát thương tức thời
  • Tỷ lệ phép
   • 80% → 90%
 • Sát thương mỗi stack
  • Tỷ lệ phép
   • 20% → 30%

TỪ TÂM ĐỊA NGỤC

 • Sát thương
  • Tỷ lệ phép
   • 100% → 120%

LANCE

ĐÂM XUYÊN

 • Sát thương
  • 180/260/340/420/500 → 220/290/360/430/500

KHIÊN GYTHIA

 • Sát thương
  • 50/90/130/170/210 → 80/115/150/185/220

LYRA

CỔNG DỊCH CHUYỂN

 • Thời gian hồi
  • 75/60/45 → 90/80/70
 • Tầm xa
  • 10/12/14 → 10/20/30

MAGNUS

ÁNH SÁNG THIÊN SỨ

 • Sát thương
  • 350/500/650 → 300/450/600

REIM

HỘ THẦN BĂNG GIÁ

 • Tạo máu giáp
  • Hero
   • 20% → 10%
  • Không phải Hero
   • 5% → 2.5%
 • Làm chậm
  • 60% → 50%

GIÓ LẠNH

 • Sát thương
  • 60/110/160/210/310 → 60/100/140/180/220
 • Tỷ lệ phép
  • 80% → 60%

REZA

MỒI LỬA

 • Sát thương hiệu ứng
  • Tỷ lệ phép
   • 230% → 250%

QUỶ ĐỊA NGỤC

 • Thời gian tồn tại
  • 10 → 6

RONA

XÉ XÁC

 • Thời gian hồi
  • 18/17/16/15/13s → 14/14/14/14/12s
 • Thời gian Tốc Độ Đánh
  • 2/2.5/3/3.5/4s → 4s

SAW

MAD CANNON

 • Dự Trữ
  • 3 → 3/4/5
 • Sát thương
  • 150/225/300 → 200/275/350

SKAARF

KHẠC LỬA

 • Sát thương
  • 500/700/900 → 400/600/800

TAKA

NHÁT CHÉM X

 • Thời gian hồi
  • 30/22.5/15 → 25/20/15
 • Sát thương
  • 200/275/350 → 250/300/350

TONY

NGON NHÀO VÔ

 • Dự trữ Máu chắn
  • 12-6.5s → 10-4.5s

LIÊN HOÀN ĐẤM

 • Thời gian làm choáng
  • 0.4/0.4/0.4/0.4/0.6s → 0.6/0.6/0.6/0.6/0.8s

CÚ ĐẤM THÔI SƠN

 • Giờ đây Tony tới điểm đến nhanh hơn
 • Sát thương
  • 250/400/550 → 400/525/650

VOX

SÓNG ÂM

 • Thời gian hồi
  • 10/10/10/10/7 → 8/8/8/8/6

HÃY CHỜ XEM...

 • Thời gian hồi
  • 80/65/50 → 70/60/50
 • Sát thương khi trúng
  • 100/150/200 → 100/175/250
 • Sát thương tức thời
  • 200/300/400 → 200/350/500

YLVA

RĂNG NANH ĐỎ

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm
  • 1 → 1.5/1.5/1.5/1.5/2
 • Tốc độ đánh cộng thêm
  • 40% → 40/45/50/55/60%

VẬT PHẨM

MINION CANDY

 • Loại bỏ

GĂNG TAY VÔ HIỆU

 • Loại bỏ

IRONGUARD CONTRACT

 • Loại bỏ

KHẾ ƯỚC MÁU RỒNG

 • Giờ là Vật phẩm Hỗ trợ Cấp 2
 • Lên từ Quả Tim Đỏ
 • Tổng giá: 600
 • Máu250
 • Bị động: Đòn đánh cơ bản làm chậm 35%/20% (Cận chiến/Tầm xa) trong 1s. (6s hồi)

XÍCH BĂNG

 • Đường build
  • Khế Ước Máu Rồng + Súng Tiểu Liên

VƯƠNG MIỆN BÃO TỐ

 • Sát thương hiệu ứng
  • 400-750 (Based on Level) → 500-750 (Based on Level)

CỜ LỆNH STORMGUARD

 • Sát thương hiệu ứng
  • 250-400 (Based on Level) → 250-300 (Based on Level)

CỜ MA THUẬT

 • Đường build
  • Khế Ước Hộ Vệ + Chiến Giáp
 • Máu chắn
  • 100 → 150

PROTECTOR CONTRACT

 • Giờ là Vật phẩm Phòng thủ Cấp 2
 • Lên từ Quả Tim Đỏ
 • Tổng giá: 600
 • Máu300
 • Bị động: Sau khi dùng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản tiếp theo của bạn lên hero địch sẽ tạo 150 máu chắn cho các đồng đội gần bên trong 2s. (12s hồi)

Tin cập nhật

Bài viết được quan tâm