THAY ĐỔI DỮ LIỆU DANH SÁCH BẠN BÈ TRONG BẢN CẬP NHẬT 4.4

Tin cập nhật|14/06/19

Tin nóng đây! Trong cập nhật 4.4 chúng tôi sẽ chuyển đổi dữ liệu danh sách bạn bè cho tất cả tài khoản Vainglory.

Tại sao vậy? Nói đơn giản thì, chúng tôi sẽ chuyển đổi dữ liệu để cải thiện các vấn đề hiệu năng liên quan đến danh sách bạn bè. Việc này sẽ giải quyết một số vấn đề thường xảy ra với những người chơi có quá nhiều bạn bè, đặc biệt khi phần lớn trong số đó hiện không còn chơi.

Điều này có ảnh hưởng gì đến bạn? Quá trình chuyển đổi dữ liệu này sẽ diễn ra trong cập nhật 4.4. Mọi người chơi đăng nhậpj vào tài khở của mình trong cập nhât 4.4 sẽ tự động gửi yêu cầu kết bạn đến những người chơi có trong danh sách bạn trước đó. Những người bạn có trong danh sách bạn bè của bjan cũng sẽ tự động gửi lại yêu cầu kết bạn cho bạn khi họ cập nhật và đăng nhập. Điều này sẽ khiến họ tự động xuất hiện lại trong danh sách bạn bè của bạn (Không, bạn sẽ không phải chấp nhận/từ chối hàn trăm yêu cầu này một cách thủ công đâu!) Thay đổi này hầu như sẽ không ảnh hưởng mấy đến các tài khoàn, vì những người bạn online thường xuyên của bjan sẽ tự động xuất hiện lại trong danh sách bạn bè của bạn sau khi họ đăng nhập vào game ở bản 4.4.

Lưu ý quan trọng!: Bất kỳ ai KHÔNG đăng nhập trong cập nhật 4.4 sẽ bị xóa toàn bộ danh sách bạn. Nếu bạn muốn giữ lại danh sách bạn bè của mình, bạn PHẢI đăng nhập vào Vainglory trong cập nhật 4.4. Mục đích của thay đổi này là để giảm số lượng bạn bè trong danh sách bạn của những người chơi có nhiều bạn bè không còn chơi, giúp cải thiện hiệu năng game và giảm sức ép lên dữ liệu danh sách bạn bè.

Danh sách bạn bè tối đa: Với sự chuyển đổi này, danh sách bạn bè cũng sẽ được giới hạn lại ở tối đa 500 bạn bè. Chúng tôi biết một số người chơi có lẽ cần nhiều hơn con số này và chúng tôi sẽ điều chỉnh nó theo từng người để phù hợp với những ai muốn một mức cao hơn. Nhưng khoan đã, tôi có hơn 500 bạn bè, họ sẽ nhận yêu cầu kết bạn hết chứ? Dĩ nhiên, tóm lại, tất cả bạn bè hiện tại trong danh sách của bạn sẽ tự động nhận được yêu cầu kết bạn khi bạn đăng nhập trong cập nhật 4.4. 500 người đầu tiên trong số những người bạn này khi đăng nhập trong cập nhật 4.4 sẽ tự động kết bạn với bạn!

Nói tóm lại, hãy nhớ ĐĂNG NHẬP vào game ít nhất một lần trong cập nhật 4.4 để giữ lại danh sách bạn bè đang còn hoạt động của bạn vì bạn sẽ tự động gửi yêu cầu kết bạn đến bạn bè trong danh sách bạn trước đó khi đăng nhập vào game. Hẹn gặp bạn trong cập nhật 4.4!

Tin cập nhật

Bài viết được quan tâm